Maricel Oró-Piqueras participó en el simposio "Aging Experiments: Futures and Fantasies of Old Age.

Descargar pdf

Maricel Oró-Piqueras participó en el simposio "Aging Experiments: Futures and Fantasies of Old Age" en el cual se presentaron comunicaciones y se debatió en torno a representaciones de envejecimiento proyectadas en el futuro a partir del análisis de distintos autores.

II Seminario Predoctoral de Estudios Ingleses “English Studies Across Genres, Media and Modes”

Descargar pdf

Inesa Shevchenko presentó un resumen de su tesis en curso en English Studies Across Genres, Media and Modes (SEING II), el seminario para los estudiantes del doctorado que tuvo lugar el 25 de septiembre en el formato online desde la Universidad de Zaragoza. La investigadora introdujo su investigación actual y compartió los resultados obtenidos hasta ahora. Su intervención puso el acento sobre la importancia de la gerontología cultural, sobre todo el teatro, en la formación y revaloración del conocimiento sobre la vejez basada en las imágenes estereotipadas de declive en la sociedad contemporánea.

II Congreso Internacional sobre el cómic y el cinema

Descargar pdf

El 19 de mayo de 2020, Katerina Valentová presentó una ponencia sobre los cómics españoles como un arma eficaz contra los estereotipos de la vejez en el II Congreso Internacional Fundación Cine + Cómics de Santa Cruz de Tenerife. La ponente puso énfasis en el poder de este medio para llegar a una audiencia amplia y dar visibilidad a la gente mayor como protagonistas en historias que desafían a diversos estereotipos culturales aposentandos en nuestra sociedad. Concluyó que este medio puede servir como un puente valioso para mejorar la comunicación intergeneracional.

Jornada Mitos alrededor de la Eduación

Descargar pdf

Este miércoles, 11 de marzo, se ha efectuado la Jornada organizada por INDEST: Mitos alrededor de la educación en ciencias sociales y humanidades, dirigida a los alumnos de cuarto de ESO y primero de bachillerato. Los investigadores de ECAVINAR han participado en la misma:

  • Fidel Molina, Director de INDEST presentó una ponencia con el título: “Sociología y Educación: Mitos y evidencias científicas"
  • La investigadora Katerina Valentová, profesora del Departament d’Anglès i Lingüística de la UdL, realizó ponencia sobre literatura, con el título “Ageing superheroes, are you serious?”

El concepte de Profiguració de Fidel Molina, per Eulàlia Solé

Descargar pdf

“Profiguració, un neologisme adient”, per Eulàlia Solé

En una investigació realitzada per en Fidel Molina a l’illa de Rapa Nui, el catedràtic de Sociologia de la Universitat de Lleida introdueix un nou concepte, el de Profiguració. Emprant una metodologia basada en entrevistes en profunditat i relats biogràfics d’autòctons, ha pogut observar una aposta clara per la innovació social articulada de forma intergeneracional, intercultural, tecnològica i política que l’ha conduït a aquest neologisme.

Tot tenint present la classificació establerta per Margaret Mead identificant tres tipus de societat: a) de cultura postfigurativa que tendeix a reproduir la de sempre, b) de cultura cofigurativa amb una relació entre la tradició i la tècnica i expertesa, c) cultura prefigurativa en què s’aprèn en especial dels joves, que són els que faciliten informació, per a Molina la idea Profigurativa uneix la voluntat educativa amb la d’ensenyar a aprendre de forma dialògica.

L’illa es veu amenaçada per una globalització homogeneïtzadora front la qual ha de defensar la seva identitat, la pervivència cultural i la sostenibilitat ambiental. A la investigació es realitzen quatre entrevistes i es reprodueixen dos relats.

Les 36 famílies autòctones que viuen a l’illa expressen tantes preocupacions com iniciatives. “Per a mi, quan un nen mixt no parla rapa nui no és rapa nui”, manifesta un entrevistat. Amb aquesta perspectiva, es desenvolupen activitats per fomentar la llengua entre les criatures, a la vegada que es convoquen projectes per impulsar la petita agricultura, així com per regular l’accés a l’illa en un intent de protegir el medi ambient. De fet, es tem que l’excés de turisme provoqui un col·lapse tant ambiental com cultural. Escombraries en demesia, escàs respecte vers el lloc i la seva gent, gentrificació i expulsió dels llogarencs.

Es pot entendre la reivindicació d’identitat i cultural de Rapa Nui com a innovació social?, es pregunta l’investigador. Una pregunta clau que, davant el perill d’una globalització salvatge, fa referència a accions “glocals” entre generacions dirigides a impulsar una “alterglobalització”. És la interculturalitat entesa com un diàleg igualitari que sobrepassa la tolerància i el mer reconeixement, que supera les desigualtats humanes i socials dins les relacions asimètriques de poder. En aquest sentit s’ha encunyat l’expressió Profigurativa, relativa a una socialització conjunta, col·laborativa, dialògica, intergeneracional i no jerarquitzada a l’encalç de la figuració.

Les conclusions demostren per a Rapa Nui -essent alhora extrapolables de forma contextualitzada-, la importància de la innovació social en el marc institucional holístic que contempla Molina: polític, cultural, educatiu, econòmic, mediambiental. En un marc que, a fi de comptes, és també alterglobalitzador.

 

                               

Fidel Molina Luque

Catedràtic de Sociologia de la Universitat de Lleida

Director de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) de la Universitat de Lleida

 

 

Eulàlia Solé (@EulaliaSole)

Sociòloga, escriptora i participant del Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal

 

 

Breu entrevista d’Eulàlia Solé a Fidel Molina

 

Que et va portar a fer una investigació a Rapa Nui?

És una llarga història que va començar quan va venir a la Universitat de Lleida una professora xilena de la Universitat de Playa Ancha (Valparaíso), la Dra. Gladys Matus Sepúlveda (+), a qui vull retre homenatge pòstum, per tal que li dirigís la seva tesi doctoral. Tot va anar molt bé i em va convidar a col·laborar a un Màster a Valparaíso; després també he participat en diversos doctorats a Santiago, etc. Parlant amb ella, i com que una de les meves línies de recerca ha estat sempre l’Educació Intercultural i, posteriorment també l’Educació Intercultural Bilingüe, em va facilitar diversos contactes de la illa de Rapa Nui (als qui faig els agraïments que apareixen a l’article i no cal repetir aquí) i vaig tenir l’oportunitat d’anar-hi, visitar el Col·legi Intercultural Bilingüe Lorenzo Baeza Vega, la Biblioteca Municipal, l’Ajuntament (Municipalidad de la Isla de Pascua), entrevistar a diverses persones, empresaris turístics, educadors i educadores, representants polítics, etc. etc.

 

Com t’expliques que només hi visquin 36 famílies autòctones?

Hi ha un estudi molt ben realitzat d’Hernández, García-Moro i Esparza (2016) que destaquen que dels 52 cognoms paterns diferents que hi havia al 1934 (cens d’individus rapanuis realitzat per la Missió franco-belga) ara s’ha reduït gairebé a la meitat. L’explicació és que a partir de l’apertura de la població al 1966 es va produir un augment de la diversitat i una disminució del parentiu intern degut als creuaments exògams, tot i que, seguint als mateixos autors, es manté una sòlida base de població autòctona encara que s’hagin reduït el número de cognoms.

Una altra consideració històrica prèvia s’ha de tenir en compte: l’Illa de Pasqua és la població humana més aïllada del món, geogràficament parlant (colonitzada per l’expansió dels pobles austronèsics). Com diuen Hernández et al. és possible que es donés un col·lapse poblacional per problemes relatius a la capacitat de sustentació deguts a l’aïllament. I també després del contacte amb els europeus, després de 1722, es produí un declivi demogràfic. Al 1862 es van capturar una gran part dels seus habitants per ser esclavitzats i, a més a més, va haver-hi una alta difusió de malalties infeccioses importades. Tot això va fer que la població rapanui es reduís a tan sols 110 persones al 1877 (McCall, 1996; Hernández et al., 2016).

 

Abans d’emprendre l’estudi ja havies pensat en aquest neologisme, Profiguració?

Sí, ho estava treballant teòricament, rellegint textos de Margaret Mead, de Norbert Elias i Simmel, entre d’altres. De fet, alguna publicació meva amb l’ús del neologisme que proposo –Profiguració, socialització profigurativa-, finalment, va veure la llum fins i tot abans que aquest article (2017 i 2018). Però la força de proposar-lo com a títol va ser en la proposta concreta d’aquest article.

Pretenc aportar, des d’aquesta nova conceptualització sociològica, la “Profiguració” i la “Societat Profigurativa”, elements de reflexió i acció, per millorar la convivència i la relació entre individus.

El nou concepte de “Profiguració” amplia els tres tipus que identificà Margaret Mead, en relació amb qüestions d’enfortiment de les relacions intergeneracionals i, per tant, donant-li una nova visió per atenuar i/o superar la ruptura entre generacions que la brillant i controvertida antropòloga definia com a planetària i universal.

En aquest sentit, també em baso en diverses qüestions de la Sociologia Figurativa de Norbert Elias, de la figuració i de la interacció humana, de la interdependència entre individus, sense separar individu i societat, que conformen un contínuum… plantejant aquest nou concepte, el de la “Profiguració”, que va vers la Figuració, promovent la interdependència intergeneracional en les relacions socials, en les xarxes humanes.

 

Continuaràs emprant-lo en properes investigacions, considerant que és usable en diversos contexts?

Sí, com acabo de comentar, ho he emprat en altres publicacions (2017 i 2019) i en el desenvolupament d’un projecte MINECO que finalitzem ara (“Envelliment, Qualitat de vida i Creativitat a través de la Narrativa”, ECAVINAR).

En tot cas, és usable en diversos contextos i ajuda també a repensar un tipus de socialització conjunta, col·laborativa, de manera dialògica i no necessàriament jerarquitzada, entre les diverses generacions, vers la figuració. Les relacions solidàries intergeneracionals, entre gent gran, adults i joves (i infants), en una socialització entramada, transversal i holística. D’alguna manera, hi ha una voluntat, per una banda analítica, explicativa sobre la base de les propostes de Mead i d’Elias, i, per una altra, de Sociologia pública (com diria Michael Burawoy), com a coneixement reflexiu i crític, de proposta sociològica per millorar la convivència en un context de glocalització i de dificultats severes de present i de futur, d’equitat i de sostenibilitat. Exemples de “Profiguració” molt visual (didàcticament parlant) podrien ser les imatges de Greta Thunberg (i altres joves dels divendres per al futur, “Fridays for Future”, que aplega joves i grans) amb representants adults i adults grans a l’ONU i dirigents polítics de diferents estats del món. També el despoblament dels pobles i zones rurals; en aquest sentit, utilitzo el concepte de “Profiguració” en un projecte de recerca per a la FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya) sobre el relleu intergeneracional a les cooperatives, per exemple.

 

Després de l’estudi, creus que la civilització rapa nui persistirà o bé que finalment serà engolida pel turisme i la globalització?

És una situació molt complexa i un context molt complicat, tot i que es donen les circumstàncies (a dintre i a fora) per tal que la civilització Rapa Nui continuï persistint. En tot cas, com ha anat passant històricament, a través del mestissatge cultural, de fórmules híbrides.

 

Podeu aprofundir en el concepte de l’autor a:

Molina, F. (2019). “Profiguración”, acción creativa intercultural e innovación social: renovarse o morir en Rapa Nui (Isla de Pascua/ Easter Island)Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad RELACES, 29, 71-81.

En el siguente enlace puede leerse el artículo de la noticia en castellano: http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/578/450

 

Gerontología e Innovación en la Jornada INDEST 2019

Descargar pdf

La Dra Maria Elena Fabregat Cabrera de la Universidad de Alicante, presentó la conferencia Innovación social para un envejecimiento activo y saludable: La transdisciplinariedad como estrategia en el marco de la Jornada INDEST celebrada en la UdL el 8 de noviembre de 2019.

 

Núria Casado entrevistó a Joan Margarit en Barcelona el pasado 25 de octubre de 2019.

Descargar pdf

La investigadora Núria Casado entrevistó a Joan Margarit, galardonado con el Premio Cervantes 2019, reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para profundizar en aspectos de su obra más reciente y conocer con mayor precisión las opiniones del autor.

Lectura de poemas en el Aula de Poesía Jordi Jové de la UdL.

Descargar pdf

Lorna Crozier y Núria Mina presentaron el volumen bilingüe (inglés y catalán) de poemas recientes de la poeta canadiense en el Aula de Poesía Jordi Jové de la Universidad de Lleida.

Abierta la inscripción y matrícula a los cursos AULA OBERTA.

Descargar pdf

Las investigadoras Marta Miquel, Marta Gort, Katerina Valentová e Inesa Shevchenko ofrecen un nuevo curso sobre envejecimiento y literatura en Aula Oberta basado en sus líneas de estudio.

  • En la primera sesión, los asistentes se familiarizarán con preceptos básicos de la crítica literaria centrada en los estudios del envejecimiento y el género a la literatura. Seguidamente, se presentará la obra de la escritora inglesa Susan Hill como paradigma, atendida su creatividad en una fase madura de creación, centrándose en el discurso de la vejez y de género. Se llevará a cabo el estudio de caso del relato breve “The Frente Room”, publicado en 2016, en que la autora hace entrar en juego ciertos estereotipos de la vejez y del género basados en los cuentos infantiles.
  • La segunda sesión se centrará en el análisis del relato breve de Alice Munro “The Bear Came Over the Mountain”. Se partirá, por un lado, de breves fragmentos de la traducción de la obra al castellano y, por otro lado, de su versión cinematográfica Lejos de ella. Se establecerá una sesión de discusión-debate alrededor de los temas de los centros geriátricos y de las infidelidades matrimoniales en la vejez.
  • La tercera sesión tendrá como objetivo presentar al público las nociones de la multiplicidad de identidad y creatividad en la vejez a través de un personaje femenino grande. A partir de aquí, se compararán las identidades de una misma persona de la obra seleccionada para reflexionar sobre las nociones estereotipadas y negativas de la vejez en la sociedad contemporánea. Se quiere poner de relieve que la identidad no es un producto acabado, sino que está en constante evolución y que, por lo tanto, queda enjarje al proceso de envejecimiento.
  • La cuarta sesión tratará de familiarizar los asistentes con las herramientas básicas para la interpretación del medio gráfico del cómico y la novela gráfica para debatir, de manera crítica, las representaciones de la vejez en obras de diferentes autores de cómicos contemporáneos como Cristina Bueno i Raquel Franco, Daniel Cuello, Ana Penyas o Paco Roca. A partir de fragmentos seleccionados, el objetivo de esta última sesión es reflexionar sobre la representación visual de la vejez y la creatividad, y, por otro lado, sobre los temas relacionados con el envejecimiento, como su posición a la sociedad, la importancia de la amistad y de la familia, la dolencia y la muerte.

 

Programación:

Los días 4, 11, 18 y 25 de marzo de 17:00h a 19:00h.

Preinscripción y matrícula:

La preinscripción a cualquiera de los cursos, incluso aquellos planificados para los meses de mayo y junio, se podrá formalizar desde el mismo momento en que se abre el periodo de inscripción el día 31 de octubre.

La preinscripción a cualquier de los cursos de Aula Abierta se hará desde la página http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/2654

Una vez hecha la preinscripción al curso recibiréis un correo, un mes antes del inicio del curso, con la información necesaria para formalizar la matrícula.

La matrícula a los cursos de Aula Abierta se abrirá aproximadamente un mes antes del inicio del curso y permanecerá abierta hasta CUATRO DÍAS ANTES de su inicio. Son necesarios un mínimo de 8 alumnos matriculados para emprender el curso.

El precio por cada uno de los cursos es de 45,00€.